Baile > SnasTV > Nuacht > Dornálaíocht

Dornálaíocht

Leibhéal: B1

Téama: Spórt

Acmhainní

SnasTVCúrsaí dornálaíochta_B1 SnasTVCúrsaí dornálaíochta_B1

Eochairfhocail: Daoine óga, Dornálaíocht, Éire, Gaeltacht, Spórt

Pointí teanga: Briathar Frásach, Bunuimhreacha Breischéim na hAidiachta

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi dhornálaithe óga faoi 18 bliain d’aois a ghlac páirt sna Craobhacha Domhanda. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí dornálaíochta agus spóirt.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na bunuimhreacha, agus leis an aidiacht. Baineann na gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta le hócáidí spóirt go ginearálta.

Acmhainní

SnasTVCúrsaí dornálaíochta_B1 SnasTVCúrsaí dornálaíochta_B1

Dáta Foilsithe: 17.11.22

Roinn é seo: