Baile > SnasTV > Nuacht > Dornálaíocht

Dornálaíocht

Leibhéal: B2

Téama: Spórt

Acmhainní

SnasTV_Cúrsaí dornálaíochta_B2 SnasTV_Cúrsaí dornálaíochta_B2

Eochairfhocail: Daoine óga, Dornálaíocht, Éire, Gaeltacht, Spórt

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Briathar Mírialta, Réamhfhocal Comhshuite

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi dhornálaithe óga faoi 18 bliain d’aois a ghlac páirt sna Craobhacha Domhanda. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí dornálaíochta agus spóirt.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an aimsir chaite, agus le frásaí ama. Baineann na gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta le hócáidí spóirt go ginearálta.

Acmhainní

SnasTV_Cúrsaí dornálaíochta_B2 SnasTV_Cúrsaí dornálaíochta_B2

Dáta Foilsithe: 17.11.22

Roinn é seo: