Baile > SnasTV > Nuacht > Ceolchoirm in Ollscoil Luimnigh

Ceolchoirm in Ollscoil Luimnigh

Leibhéal: B2

Téama: Ceol agus Siamsaíocht, Cultúr, Oideachas

Acmhainní

SnasTV_Ceolchoirm in Ollscoil Luimnigh_Meánléibhéal

Eochairfhocail: Ceol traidisiúnta, Cultúr

Pointí teanga: Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin Ollamh Micheál Ó Súileabháin ag éirí as a phost mar stiúrthóir ar Dhámh Chruinne Éireann i gCeol agus i Rince in Ollscoil Luimnigh in 2016.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí cultúir agus ceoil. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an tuiseal ginideach agus cleachtadh cainte a bhaineann le cúrsaí ceoil.

Acmhainní

SnasTV_Ceolchoirm in Ollscoil Luimnigh_Meánléibhéal

Dáta Foilsithe: 24.11.16

Roinn é seo: