Baile > SnasTV > Nuacht > Busanna John McGinley

Busanna John McGinley

Leibhéal: B2

Téama: Gaeilge agus Gaeltacht, Gnó, Taisteal

Acmhainní

Busanna John McGinley B2 Busanna John McGinley B2

Eochairfhocail: Canúint Uladh, córas iompair, Dún na nGall, Gnó, modh taistil, Tursaóireacht

Pointí teanga: An tuiseal ginideach iolra, treoracha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin méadú atá tagtha ar ghnó chomhlacht busanna i nDún na nGall. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí gnó agus turasóireachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an tuiseal ginideach iolra, agus leis na treoracha sa Ghaeilge. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag imirt cluiche focal chomh maith le bheith ag caint agus ag scríobh faoi na cineálacha éagsúla modhanna taistil a thaitníonn leo.

Acmhainní

Busanna John McGinley B2 Busanna John McGinley B2

Dáta Foilsithe: 25.04.24

Roinn é seo: