Baile > SnasTV > Nuacht > Siopadóireacht

Siopadóireacht

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Gnó, Teicneolaíocht

Acmhainní

SnasTV_Aoine Mhór na Siopadóireachta_B1 SnasTV_Aoine Mhór na Siopadóireachta_B1

Eochairfhocail: Idirlíon, Sochaí, Teicneolaíocht

Pointí teanga: Réamhfhocal Simplí, Uimhir Iolra

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin tsiopadóireacht ar líne agus na dainséir a bhaineann leis. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an tsiopadóireacht ar líne.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réamhfhocail shimplí, agus leis an ainmfhocal san uimhir iolra. Baineann na gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta leis an tsiopadóireacht.

Acmhainní

SnasTV_Aoine Mhór na Siopadóireachta_B1 SnasTV_Aoine Mhór na Siopadóireachta_B1

Dáta Foilsithe: 12.01.22

Roinn é seo: