Baile > SnasTV > Nuacht > An saol ar ais mar a bhí

An saol ar ais mar a bhí

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Sláinte

Acmhainní

SnasTV_An saol ar ais mar a bhí_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Srianta na paindéime

Pointí teanga: Aimsir Chaite, Briathar Mírialta, Réamhfhocal Comhshuite, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi mhaolú shrianta Covid-19 in Éirinn i mí Dheireadh Fómhair 2021.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte agus an saol sóisialta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na briathra neamhrialta san aimsir chaite, agus leis an tuiseal ginideach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an saol laethúil faoi shrianta Covid-19.

Acmhainní

SnasTV_An saol ar ais mar a bhí_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 21.10.21

Roinn é seo: