Baile > SnasTV > Nuacht > Agóid na bhFeirmeoirí

Agóid na bhFeirmeoirí

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Gnó

Acmhainní

Agóid na bhFeirmeoirí B1 Agóid na bhFeirmeoirí B1

Eochairfhocail: Agóid, Bia, Costas maireachtála, Feirmeoireacht, feirmeoirí, léirsiú

Pointí teanga: Ainmfhocail dar gcríoch -iú/-ú/aí, an frása ar bun

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi fheirmeoirí ag agóid in Éirinn agus ar fud na hEorpa. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí feirmeoireachta agus agóide.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann le hainmfhocail dar gcríoch -iú, -ú agus -aí, agus leis an bhfrása ar bun. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí i mbun rólghníomhaíochta ina gcuirfidh siad síos ar léirsiú a raibh siad féin páirteach ann.

Acmhainní

Agóid na bhFeirmeoirí B1 Agóid na bhFeirmeoirí B1

Dáta Foilsithe: 07.03.24

Roinn é seo: