Baile > SnasTV > Nuacht > Ag Tógáil Clainne le Gaeilge

Ag Tógáil Clainne le Gaeilge

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Cultúr, Gaeilge agus Gaeltacht, Oideachas

Acmhainní

Ag Tógáil Clainne le Gaeilge B2 Ag Tógáil Clainne le Gaeilge B2

Eochairfhocail: Cultúr, Daoine óga, Dátheangachas, Gaeilge, Gaeltacht, Luathoideachas, Oideachas

Pointí teanga: an aidiacht san uimhir iolra, gnéithe de chanúint na Mumhan

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin eagraíocht a thugann tacaíocht do theaghlaigh a thógann a gcuid leanaí le Gaeilge. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge. Baineann na cleachtaí scríofa leis an aidiacht san uimhir iolra, agus le gnéithe de chanúint na Mumhan. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé na mbuntáistí agus na ndúshlán a bhaineann leis an dátheangachas agus leis an ilteangachas.

Acmhainní

Ag Tógáil Clainne le Gaeilge B2 Ag Tógáil Clainne le Gaeilge B2

Dáta Foilsithe: 09.02.24

Roinn é seo: