Baile > SnasTV > Nuacht > Ag craobhscaoileadh fhocal Dé

Ag craobhscaoileadh fhocal Dé

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Teicneolaíocht

Acmhainní

SnasTV_Ag craobhscaoileadh fhocal Dé_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Eaglais, Idirlíon, Srianta na paindéime, Teicneolaíocht

Pointí teanga: Briathar Frásach, Réamhfhocal Simplí, Tuiseal Ginideach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi chúrsaí creidimh ar na meáin shóisialta. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí creidimh agus teicneolaíochta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an tuiseal ginideach, agus le roinnt briathra frásacha. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le cúrsaí creidimh.

Acmhainní

SnasTV_Ag craobhscaoileadh fhocal Dé_Meánleibhéal

Dáta Foilsithe: 10.02.22

Roinn é seo: