Iarnród an-éadrom

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi phleananna atá ann chun iarnród an-éadrom a thógáil i nGaillimh. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an iompar poiblí agus fadhbannna tráchta. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí i mbun plé ar mhodhanna taistil éagsúla […]

Read more »

Iarnród an-éadrom

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi phleananna atá ann chun iarnród an-éadrom a thógáil i nGaillimh. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an iompar poiblí agus fadhbannna tráchta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réimíreanna an-, ró- agus oll-, agus leis […]

Read more »

Dochar don Timpeallacht

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a dhéanann ciarsúir thaise don timpeallacht.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtadh a bhaineann leis an réimír an-, agus leis na réamhfhocail shimplí sa chleachtadh Cen chuma atá air? Ag an deireadh, […]

Read more »

Dochar don Timpeallacht

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste a dhéanann ciarsúir thaise don timpeallacht.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na forainmneacha réamhfhoclacha, chomh maith le ceisteanna plé a bhaineann le Lá Fhéile Pádraig. Covid-19, Lá […]

Read more »

Plaisteach san fharraige

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin damáiste atá á dhéanamh ag an truailliú plaisteach in iarthuaisceart an Atlantaigh.   Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí mara agus timpeallachta. Ag deireadh an cheachta, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis an mbriathar saor agus le treoanna. Tá cleachtadh cainte […]

Read more »
To top
Skip to content