Conas Padlet a Úsáid

Taispeántar sa chur i láthair seo cuid de na féidearthachtaí a bhaineann leis an acmhainn Padlet agus tú ag dearadh gníomhaíochtaí ranga. gníomhaíochtaí, na scileanna teanga, pleanáil ranga, teagasc ar líne

Read more »

Conas Wordwall a Úsáid

Taispeántar sa chur i láthair seo conas an acmhainn Wordwall a úsáid agus tú ag dearadh gníomhaíochtaí ranga. gníomhaíochtaí, na scileanna teanga, pleanáil ranga, teagasc ar líne

Read more »

Sampla de Ghníomhaíocht Cainte

Seo sampla beag don mhúinteoir Gaeilge de ghníomhaíocht cainte don rang ar líne. Cuirtear an cur chuige cumarsáideach chun tosaigh ann. an chaint sa seomra ranga, gníomhaíochtaí, na scileanna teanga

Read more »

Ag Spreagadh na Cainte le Pictiúir

Is féidir úsáid éifeachtach a bhaint as pictiúir chun an chaint a spreagadh i ranganna Gaeilge. San fhíseán seo tá roinnt moltaí maidir le conas é sin a dhéanamh. an chaint sa seomra ranga, gníomhaíochtaí, na scileanna teanga

Read more »
To top
Skip to content