Múineadh na Gramadaí

Sa chur i láthair seo tá Aoife Ní Ghloinn, Stiúrthóir Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad, ag labhairt faoi mhúineadh na gramadaí gníomhaíochtaí, múineadh na gramadaí, scileanna teanga

Read more »

Conas Padlet a Úsáid

Taispeántar sa chur i láthair seo cuid de na féidearthachtaí a bhaineann leis an acmhainn Padlet agus tú ag dearadh gníomhaíochtaí ranga. gníomhaíochtaí, na scileanna teanga, pleanáil ranga, teagasc ar líne

Read more »

Conas Wordwall a Úsáid

Taispeántar sa chur i láthair seo conas an acmhainn Wordwall a úsáid agus tú ag dearadh gníomhaíochtaí ranga. gníomhaíochtaí, na scileanna teanga, pleanáil ranga, teagasc ar líne

Read more »

Comhairle mar gheall ar Ghníomhaíochtaí Ranga

Seo comhairle ón Dr Mairéad Conneely mar gheall ar ghníomhaíochtaí ranga gníomhaíochtaí, pleanáil ranga

Read more »

Sampla de Ghníomhaíocht Cainte

Seo sampla beag don mhúinteoir Gaeilge de ghníomhaíocht cainte don rang ar líne. Cuirtear an cur chuige cumarsáideach chun tosaigh ann. an chaint sa seomra ranga, gníomhaíochtaí, na scileanna teanga

Read more »

Ag Cur Aithne ar a Chéile

Tá moltaí sa bhileog seo maidir le conas aithne níos fearr a chur ar fhoghlaimeoirí i ranganna ar líne. gníomhaíochtaí, teagasc ar líne

Read more »

An Fhoghraíocht agus an Fhóineolaíocht

Tá cur i láthair anseo ón Dr Emily Barnes faoi theagasc na foghraíochta agus na fóineolaíochta. an chaint sa seomra ranga, an fhoghraíocht, gníomhaíochtaí

Read more »

Ag Spreagadh na Cainte le Pictiúir

Is féidir úsáid éifeachtach a bhaint as pictiúir chun an chaint a spreagadh i ranganna Gaeilge. San fhíseán seo tá roinnt moltaí maidir le conas é sin a dhéanamh. an chaint sa seomra ranga, gníomhaíochtaí, na scileanna teanga

Read more »
To top
Skip to content