Nuacht

Vacsaíniú agus scéalta eile

Leibhéal: C1

Téama: Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Vacsaíniú agus scéalta eile_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Vacsaíní

Pointí teanga: Aimsir Láithreach, Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi faoin vacsaíniú agus scéalta eile a bhain le Covid san Aontas Eorpach i mí an Aibreáin 2021.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an inimirce.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis na forainmneacha réamhfhoclacha, agus leis gclaoninsint (gur/gurb). Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an gcur chuige a bhí ag tíortha éagsúla san AE maidir le Covid-19.


Dáta Foilsithe: 29.04.21

Roinn é seo: