Nuacht

Carthanacht

Leibhéal: C1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht

Acmhainní

SnasTV_Trócaire_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Bochtanas, Carthanacht, Polaitíocht

Pointí teanga: Réamhfhocal Simplí, Séimhiú

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi thaispeántas i gConamara a d’eagraigh an cumann carthanachta Trócaire. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta i dtíortha bochta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réamhfhocail shimplí. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar chúrsaí bochtanais.


Dáta Foilsithe: 07.04.22

Roinn é seo: