Nuacht

Téamh Domhanda

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Timpeallacht

Acmhainní

Téamh domhanda B2 Téamh domhanda B2

Eochairfhocail: Aeráid, Géarchéim aeráide, Téamh domhanda, teas, tonn teasa

Pointí teanga: An saorbhriathar san aimsir láithreach agus san aimsir chaite

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin téamh domhanda agus tionchar an teasa san Eoraip. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an téamh domhanda agus le cúrsaí aeráide.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an sarobhriathar. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag déanamh caint agus comhrá, agus ag scríobh faoin ngéarchéim aeráide.


Dáta Foilsithe: 02.05.24

Roinn é seo: