Nuacht

Téamh Domhanda

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Timpeallacht

Acmhainní

Téamh domhanda B1 Téamh domhanda B1

Eochairfhocail: Aeráid, Géarchéim aeráide, Téamh domhanda, teas, tonn teasa

Pointí teanga: Breischéim na hAidiachta

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin téamh domhanda agus tionchar an teasa san Eoraip. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an téamh domhanda agus le cúrsaí aeráide.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann le breischéim na haidiachta. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag déanamh caint agus comhrá ar an domhan mar a bheidh i gceann deich mbliana.


Dáta Foilsithe: 02.05.24

Roinn é seo: