Nuacht

Séamus Ó Beaglaoich

Leibhéal: B1

Téama: Ceol agus Siamsaíocht, Cultúr, Gaeilge agus Gaeltacht

Acmhainní

SnasTV_Séamus Ó Beaglaoich_B1 SnasTV_Séamus Ó Beaglaoich_B1

Eochairfhocail: Bá, Ceol traidisiúnta, Cultúr, Séamus Ó Beaglaoich

Pointí teanga: Ainmfhoca, Inscne, Réamhfhocal Simplí, Uimhir Iolra, Uimhir Uatha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin gceoltóir mór le rá, Séamus Ó Beaglaoich, a fuair bás in 2022. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí cultúir agus ceoil.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an ainmfhocal, agus leis an saibhreas teanga. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar cheoltóirí agus aisteoirí.


Dáta Foilsithe: 19.01.23

Roinn é seo: