Nuacht

Sábháilteacht ar an bhFarraige

Leibhéal: B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Comhshaol, Cúrsaí Oibre

Sábháilteacht ar an bhFarraige

Acmhainní

SnasTV_Sábháilteacht ar an bhFarraige_Meánleibhéal

Eochairfhocail: Cúrsaí oibre, Farraige, Iascaireacht

Pointí teanga: Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi na contúirtí a bhaineann le saol an iascaire.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann leis an tsábháilteacht uisce agus iascairí.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann leis aimsir láithreach, rialta agus neamhrialta. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an tsábháilteacht uisce.


Dáta Foilsithe: 19.01.16

Roinn é seo: