Ábhar machnaimh don mhúinteoir

Ról an Mhúinteora 1

Acmhainní

Eochairfhocail: an foghlaimeoir teanga, an múinteoir teanga, pleanáil ranga

Tá comhairle anseo do mhúinteoirí maidir lena ról agus iad ag pleanáil ranganna.


 

Roinn é seo: