Múineadh na Gramadaí

Cur i láthair ar mhúineadh na gramadaí ó Aoife Ní Ghloinn, Ollscoil Mhá Nuad

Conas Padlet a Úsáid

Na féidearthachtaí a bhaineann leis an acmhainn Padlet

Conas Wordwall a Úsáid

Na féidearthachtaí a bhaineann leis an acmhainn Wordwall

Comhairle mar gheall ar Ghníomhaíochtaí Ranga

Comhairle ón Dr Mairéad Conneely mar gheall ar ghníomhaíochtaí ranga

Sampla de Ghníomhaíocht Cainte

Sampla beag de ghníomhaíocht cainte don rang ar líne.

Ag Cur Aithne ar a Chéile

Conas aithne níos fearr a chur ar fhoghlaimeoirí i ranganna ar líne.

An Fhoghraíocht agus an Fhóineolaíocht

Moltaí ón Dr Emily Barnes faoin bhfoghraíocht agus faoin bhfóineolaíocht

Ag Spreagadh na Cainte le Pictiúir

Bain úsáid éifeachtach pictiúir chun an chaint a spreagadh

Seicliosta Úsáideach don Seomra Ranga

Seicliosta don seomra ranga chun dúshláin choitianta sa rang Gaeilge a réiteach

Tréithe an Mhúinteora

Céard iad na tréithe ar leith atá agat mar mhúinteoir teanga?

Forbairt an Mhúinteora

Labhraíonn Aisling Ní Bheacháin, Sailí Ní Dhroighneáin agus Aodh Ó Gallchóir faoi fhorbairt an mhúinteora

Ról an Mhúinteora 2

Tá comhairle anseo ag Úna Nic Gabhann maidir le ról an mhúinteora.

Riachtanais an Mhúinteora

Cur i láthair faoi riachtanais an mhúinteora

Inspreagadh agus Sealbhú Teanga

An tOllamh Muiris Ó Laoire ag labhairt faoi inspreagadh & faoi shealbhú teanga.

Creidiúintí an Mhúinteora

Cur i láthair ó Ailín Ní Chonchúir faoi chreidiúintí an mhúinteora.

To top
Skip to content