Nuacht

Lá Idirnáisiúnta na mBan

Leibhéal: C1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht

Acmhainní

SnasTV Lá Idirnáisiúnta na mBan Ardleibhéal

Eochairfhocail: Comhionannas inscne, Sochaí, Stádas na mban

Pointí teanga: Ainm Briathartha, An t-Alt

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi Lá Idirnáisiúnta na mBan. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí inscne agus comhionannais.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann le hinscne an ainmfhocail, agus leis an tuiseal ginideach. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar chúrsaí inscne agus ar cheist an chomhionannais.


Dáta Foilsithe: 10.03.22

Roinn é seo: