Nuacht

Féile Litríochta Chorca Dhuibhne

Leibhéal: B1

Téama: Cultúr, Gaeilge agus Gaeltacht

Acmhainní

SnasTV_Féile Litríochta Chorca Dhuibhne_B1 SnasTV_Féile Litríochta Chorca Dhuibhne_B1

Eochairfhocail: Corca Dhuibhne, Cultúr, Filíocht, Litríocht

Pointí teanga: Aimsir Fháistineach, Briathar Mírialta, Forainm Réamhfhoclach

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin bhféile litríochta a bhíonn ar siúl i gCorca Dhuibhne gach bliain. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí litríochta agus léitheoireachta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis an aimsir fháistineach, agus leis na forainmneacha réamhfhoclacha. Baineann na gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta leis na deich rud a chuirfeá i dtaisceadán todhchaí (time capsule).


Dáta Foilsithe: 24.11.22

Roinn é seo: