Nuacht

Easpa otharcharranna i gConamara

Leibhéal: B2

Téama: Gaeilge agus Gaeltacht, Sláinte

Acmhainní

SnasTV_Easpa otharcharranna i gConamara_Meánleibhé

Eochairfhocail: Conamara, Géarchéim, Seirbhísí sláinte

Pointí teanga: Modh Ordaitheach, Uimhir Iolra, Uimhir Uatha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi easpa otharcharranna i gConamara.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte agus seirbhísí éigeandála.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le ceartscríobh logainmneacha, agus leis an modh ordaitheach. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta le cúrsaí sláinte agus pobail, agus le seirbhísí sláinte éigeandála.


Dáta Foilsithe: 25.03.21

Roinn é seo: