Nuacht

Bás Shane MacGowan

Leibhéal: B2

Téama: Ceol agus Siamsaíocht, Cultúr

Acmhainní

Bás Shane MacGowan B2 Bás Shane MacGowan B2

Eochairfhocail: Bás, ceol, MacGowan, Shane

Pointí teanga: An chopail, breischéim na haidiachta san aimsir chaite

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi bhás an amhránaí cháiliúil, Shane McGowan. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí ceoil. Baineann na cleachtaí scríofa le breischéim na haidiachta san aimsir chaite, mar shampla, Ba é Elvis an t-amhránaí ba cháiliúla. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag caint faoin amhrán Fairytale of New York agus faoi na hamhráin is mó a thaitníonn leo féin.

Dáta Foilsithe: 12.02.24

Roinn é seo: