Nuacht

Athrú Aeráide

Leibhéal: C1

Téama: Comhshaol

Acmhainní

 SnasTV Athrú Aeráide_Ardleibhéal

Eochairfhocail: Comhshaol, Géarchéim aeráide, Téamh domhanda, Timpeallacht

Pointí teanga: Réamhfhocal Simplí, Tíortha

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin ngearchéim aeráide. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí timpeallachta agus aeráide.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríofa a bhaineann leis na réamhfhocail i/in/sa/san, agus leis na céimeanna comparáide den aidiacht. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta déanfar plé ar an tionchar atá ag an ngéarchéim aeráide ar shaol an duine.


Dáta Foilsithe: 03.03.22

Roinn é seo: