Nuacht

An saol ar ais mar a bhí

Leibhéal: B1, B2

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Sláinte

Acmhainní

SnasTV_An saol ar ais mar a bhí_Bunleibhéal

Eochairfhocail: Covid-19, Sláinte, Srianta na paindéime

Pointí teanga: Aimsir Fháistineach, Briathar Saor, Bunuimhreacha, Tuiseal Ginideach, Uimhir Iolra

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoi mhaolú shrianta Covid-19 in Éirinn i mí Dheireadh Fómhair 2021.  Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cúrsaí sláinte agus an saol sóisialta.  Ina dhiaidh sin, beidh cleachtaí scríbhneoireachta a bhaineann le ceartúsáid an fhocail bliain, agus leis an saorbhriathar. Baineann na ceisteanna plé ag deireadh an cheachta leis an saol laethúil faoi shrianta Covid-19.


Dáta Foilsithe: 21.10.21

Roinn é seo: