Nuacht

Ag Tógáil Clainne le Gaeilge

Leibhéal: B1

Téama: An tSochaí agus Polaitíocht, Cultúr, Gaeilge agus Gaeltacht, Oideachas

Acmhainní

Ag Tógáil Clainne le Gaeilge B1 Ag Tógáil Clainne le Gaeilge B1

Eochairfhocail: Cultúr, Daoine óga, Dátheangachas, Gaeilge, Gaeltacht, Luathoideachas, Oideachas

Pointí teanga: an aidiacht shealbhach, an Uimhir Iolra

Seo ceacht bunaithe ar mhír ó Nuacht TG4 faoin eagraíocht, Tuismitheoirí na Gaeltachta, a thugann tacaíocht do theaghlaigh a thógann a gcuid leanaí le Gaeilge. Díreofar ar scileanna cluastuisceana chomh maith leis an stór focal a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge . Baineann na cleachtaí scríofa leis an uimhir iolra, agus leis an aidiacht shealbhach. Sna gníomhaíochtaí cumarsáide ag deireadh an cheachta, beidh na foghlaimeoirí ag plé na mbuntáistí a bhaineann leis an dátheangachas.


Dáta Foilsithe: 09.02.24

Roinn é seo: