Gníomhaíochtaí ranga

Ag Spreagadh na Cainte le Pictiúir

Acmhainní

Eochairfhocail: an chaint sa seomra ranga, gníomhaíochtaí, na scileanna teanga

Is féidir úsáid éifeachtach a bhaint as pictiúir chun an chaint a spreagadh i ranganna Gaeilge. San fhíseán seo tá roinnt moltaí maidir le conas é sin a dhéanamh.


 

Roinn é seo: