Ag Ceartú Earráidí

Ag cur na bhfoghlaimeoirí ag ceartú earráidí ar an gclár bán idirghníomhach.

Cleachtadh Stór Focal

'Aimsigh an Focal Corr’ ar an gclár bán idirghníomhach

Cé hÉ Féin?

Cleachtadh cainte leis an gcluiche 'Guess Who?'

Rothaí Cainte

Cleachtadh cainte: conas rothaí cainte a úsáid

Ag Labhairt faoi Ócáidí Speisialta

Cleachtadh cainte bunaithe ar chuimhní speisialta.

Scéalta Bunaithe ar Fhíseáin

Conas físeáin bheaga a úsáid chun cleachtaí cainte a eagrú.

Ag Cur Síos ar Dhaoine

Spreag na foghlaimeoirí chun cainte.

Ag Cumadh Scéil i nGrúpa

Obair ghrúpa – ag cumadh scéalta faoi rudaí a aimsítear sa bhaile.

Faigh Rud Éigin

Gníomhaíocht phraiticiúil d'fhoghlaimeoirí ar líne.

Ag Ceangal Abairtí

Cuir na foghlaimeoirí ag cumadh scéil le chéile sa bhosca cabaireachta.

Ag Cumadh Scéalta leis an mBosca Siombal

Bain úsáid as an mbosca siombal sa bhosca cabaireachta.

Ag Freagairt Ceisteanna

Cuir na foghlaimeoirí ag freagairt ceisteanna ar líne.

Ag Cumadh is ag Freagairt Ceisteanna

Bealach deas chun ceisteanna a chumadh agus a fhreagairt.

Cleachtaí Tuisceana

Conas cleachtaí tuisceana a eagrú sa rang ar líne.

Ransú Intinne

Conas ransú intinne a dhéanamh ar thopaic ar líne.

Cleachtadh ar an bhFoghraíocht / Litriú

Conas cleachtadh a dhéanamh ar litriú agus ar fhoghraíocht ar líne.

To top
Skip to content